Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Ερμην. κείμενα


1. Απογραφές
2. Εκτιμήσεις
3. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού
4. Δομικοί Δείκτες
5. Πληθυσμιακές πυραμίδες
6. Φυσική κίνηση
7. Συγχρονική / διαγενεακή ανάλυση
8. Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis
9. Θνησιμότητα
10. Γονιμότητα
11. Γαμηλιότητα.

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::