Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Για το έργο - Καλωσόρισμα
Αγαπητέ Επισκέπτη,
Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο e-Demography.gr του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο δικτυακός αυτός τόπος δημιουργήθηκε αρχικά με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος: Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ), έργο: «Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». Συντηρείται, επικαιροποιείται και εμπλουτίζεται μετά την λήξη του έργου αυτού (2008) από τα μέλη του ΕΔΚΑ και τον συνεργάτη του Εργαστηρίου κ. Α. Χατζηκρυστάλλη.
Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου ήταν και είναι η στήριξη της δημογραφικής έρευνας και η διάχυση δεδομένων, μεταδεδομένων και αναλύσεων αξιοποιόντας τις δυνατότητες που παρέχουν πλέον οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ειδικότερα η ομάδα που δημιούργησε και αναπτύσει e-Demography.gr έχει σαν στόχο:
α) την δημιουργία μιας ενιαίας διαχρονικής (1940 ->) βάσης δημογραφικών - πληθυσμιακών δεδομένων που να έχει σαφή και μονοσήμαντη σύνδεση με τον γεωγραφικό χώρο αναφοράς και να είναι προσπελάσιμη μέσω του διαδικτύου. Η βάση αυτή δημιουργήθηκε με την αξιοποίηση των δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως και με την αξιοποίηση - συγκερασμό γνώσεων στα πεδία της δημογραφίας, της πληροφορικής, της χαρτογραφίας και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS).
β) την παραγωγή και διάθεση σε ψηφιακή μορφή βοηθητικού υλικού τεκμηρίωσης απαραίτητου για την κατανόηση των πληθυσμικών-δημογραφικών δεδομένων (μεταδεδομένα: λεξικό, θεματικός βιβλιογραφικός οδηγός, δημοσιεύσεις της ΕΣΥΕ).
γ) την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων και την διάχυση των βασικών αποτελεσμάτων της.
Η οργάνωση διάχυτων δημογραφικών δεδομένων σε ενιαία βάση και μάλιστα δεδομένων τόσο μεγάλου χρονικού εύρους (>1940) με αναφορες στον χώρο (Χώρα, Περιφέρειες, Νομοί, Δήμοι, Δημοτικά Διαμέρισματα) και η μέσω του διαδικτύου διάθεση τους τόσο στην επιστημονική - ερευνητική κοινότητα και σε φορείς Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες, Κρατικούς Οργανισμούς κλπ), όσο και σε ένα ευρύτερο επιστημονικό κοινό είναι κάτι που υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας.
Θα χαρούμε να λάβουμε μηνύματά σας με την γνώμη σας για το έργο μας αυτό, καθώς και τις παρατηρήσεις σας για επιμέρους βελτιώσεις και την παραπέρα διεύρυνσή του.
Βύρων Κοτζαμάνης
Καθηγητής Δημογραφίας 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::