Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) και ο δικτυακός τόπος του e-Demography είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαικού Συμβουλίου (κανονισμός 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016). Η πολιτική μας προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα, και με τον GDPR, περιλαμβάνει τους εξής όρους:

Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Στον δικτυακό μας τόπο e-Demography συλλέγουμε τα εξής δεδομένα:

  1. Δεδομένα που οι χρήστες μας στέλνουν μέσα από την φόρμα επικοινωνίας.
  2. Δεδομένα που οι χρήστες μας στέλνουν κατά την εγγραφή τους ως μέλη του δικτυακού μας τόπου, με βάση την οποία αποκτούν πρόσβαση στο σύνολο των δημογραφικών δεδομένων.
  3. IP και δεδομένα των επισκέψεων στον δικτυακό μας τόπο (διάρκεια επίσκεψης, σελιδες που αναγνώσθηκαν κλπ). Στα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνεται, ούτε και θα μπορούσε τεχνικά, το όνομα του χρήστη ή άλλα δεδομένα που τον ταυτοποιούν, κατά συνέπεια δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν καν προσωπικά δεδομένα.
Τι άλλα δεδομένα διαθέτουμε

Στο ΕΔΚΑ διαθέτουμε επίσης μία βάση δεδομένων με emails προς τα οποία αποστέλουμε μερικές φορές τον χρόνο ενδιαφέρουσες επιστημονικές εργασίες του Εργαστηρίου μας.

Ποια πρόσωπα είναι υπεύθυνα για την συλλογή των δεδομένων;

Σύμφωνα με τον GDPR για το ΕΔΚΑ έχουν καθοριστεί:

  • Ελεγκτής προσωπικών δεδομένων: Ο κ. Βύρων Κοτζαμάνης, Καθηγητής Δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του ΕΔΚΑ.
  • Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων: Ο κ. Αναστάσιος Χατζηκρυστάλλης, προγραμματιστής εφαρμογών διαδικτύου, συνεργάτης του ΕΔΚΑ.
Πως τα δεδομένα έχουν συλλεγεί;

Ενα μεγάλο μέρος των δεδομένων μας συλλέγονται μέσα από τον δικτυακό μας τόπο e-Demography.gr. Ενα άλλο μέρος μέσα από ιστοσελίδες όπου αυτά δίδονται ελεύθερα για επικοινωνία. Ενα μικρό μέρος μέσα από προσωπικές επαφές.

Γιατί γίνεται η συλλογή δεδομένων;
  • Τα δεδομένα που μας στέλνονται με την φόρμα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την καλύτερη δυνατή απάντηση προς τον αποστολέα με βάση τα στοιχεία του.
  • Τα δεδομένα που μας στέλνονται με την εγγραφή μέλους χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς προκειμένου να μας παρέχουν πληροφορίες για το προφίλ των πολιτών που ενδιαφέρονται για τις δημογραφικές εξελίξεις. Επίσης όσα μέλη κατά την εγγραφή τους δηλώνουν οι ίδιοι ότι θέλουν να λαμβάνουν την ανά περιόδους αποστολή δημογραφικών εργασιών του Εργαστηρίου, συμπεριλαμβάνονται στους παραλήπτες αυτών των εργασιών μας.
  • Τα δεδομένα για τις επισκέψεις στον δικτυακό μας τόπο συλλέγονται μόνον για στατιστικούς λόγους, όσον αφορά την απήχησή του.
Πως χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και με ποιους άλλους δίδονται

Ολα τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αυστηρά για τους σκοπούς τους Εργαστηρίου, που είναι σκοποί δημοσίου συμφέροντος, και δεν δίδονται σε ΚΑΝΕΝΑΝ άλλον.

Πόσο καιρό κρατούνται τα δεδομένα;

Τα δεδομένα που στέλνονται με την φόρμα επικοινωνίας φυλάσσονται για 6 μήνες χρόνος αρκετός για την ολοκλήρωση των όποιων επαφών. Τα δεδομένα των μελών διατηρούνται μόνιμα για εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων. Τα e-mail των παραληπτών των μηνυμάτων μας κρατούνται μόνιμα, προκειμένου αυτοί να μπορούν να λαμβάνουν τα νεώτερα μηνύματα, και μέχρι οι ίδιοι να ζητήσουν την διαγραφή τους από την λίστα παραληπτών.

Θα μπορούσε η συγκεκριμένη χρήση να προκαλέσει αντιρήσεις και παράπονα;

Λόγω της πλήρους εναρμόνισης μας με τον κανονισμό GDPR, δεν αναμένονται παράπονα των χρηστών. Ομως στην περίπτωση που υπάρξουν θα τύχουν την μέγιστης προσοχής μας.

Θα μπορούσε να ζητηθεί η διαγραφή ή η τροποποίηση προσωπικών δεδομένων;

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε στιγμή την διαγραφή ή τροποποίηση των δεδομένων που τους αφορούν, στέλνοντας ένα μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Ιδιαίτερα οι παραλήπτες των ηλεκτρονικών μηνημάτων μας έχουν πάντα την δυνατότητα να ζητήσουν την διαγραφή τους άπό την λίστα των παραληπτών μέσα από σχετική επιλογή που υπάρχει μέσα σε κάθε μήνυμά μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με το αιτούντα μέσω email με σκοπό να επιβεβαιώσουμε ότι το αίτημα εστάλη από τον ίδιο.

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::