Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Εκδοση του 10ου τεύχους της σειράς 'Δημογραφικά Νέα', Μάρτιος – Απρίλιος 2010
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 10ο τεύχος της σειράς
'Δημογραφικά Νέα' με θέμα 'Η δημογραφία των Βαλκανικών χωρών'.
Για να κατεβάσετε το έντυπο πιέστε εδώ.
Ημερομηνία : 10.04.2010
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::