Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Γεγονότα - Θάνατοι - Διαθεσιμότητα δεδομένων
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα θνησιμότητας ανά διοικητικό (χωρικό) επίπεδο, που είναι καταχωρημένα στη βάση μας. Τα δεδομένα, δείκτες και αναλύσεις διατίθενται πάντοτε σε πενταετείς ηλικιακές ομάδες.
Στους θανάτους δεν περιλαμβανονται οι θάνατοι μόνιμων κατοίκων εξωτερικού.


Δεδομένα Χωρικά επίπεδα
Σύνολο Χώρας Περιφέρειες Νομοί Δήμοι και Κοινότητες
Θάνατοι σύνολο (άνδρες και γυναίκες) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 1999 - 2010
Θάνατοι βρεφών 1960 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Θάνατοι ανδρών (σύνολο) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Θάνατοι γυναικών (σύνολο) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Θάνατοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας και ηλικία του θανόντος (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενοι από δυο γενεές) 1960 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Θάνατοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας και ηλικία του θανόντος (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενοι από μια γενεά) 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Θάνατοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας και ηλικία του θανόντος (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρούμενα έτη (προερχόμενοι από μια γενεά και καταγεγραμμένοι κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους) 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Θάνατοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας και ηλικία του θανόντος (πενταετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (ορθογώνια παραλληλόγραμμα στο διάγραμμα του LEXIS) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Θάνατοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας και ηλικία του θανόντος (πενταετίες), ηλικία σε συμπληρούμενα έτη 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Θάνατοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας και ηλικία του θανόντος (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενοι από δυο γενεές) 1960 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Θάνατοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας και ηλικία του θανόντος (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενοι από μια γενεά) 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Θάνατοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας και ηλικία του θανόντος (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρούμενα έτη (προερχόμενοι από μια γενεά και καταγεγραμμένοι κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους) 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Θάνατοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας και ηλικία του θανόντος (πενταετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (ορθογώνια παραλληλόγραμμα στο διάγραμμα του LEXIS) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Θάνατοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας και ηλικία του θανόντος (πενταετίες), ηλικία σε συμπληρούμενα έτη 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 - 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::