Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Δεδομένα απογραφής 2001 - Πραγματικός πληθυσμός - Ανά φύλο και ηλικία
Επιλογή δεδομένων Επιλογή δεδομένων
Χωρικό επίπεδο :

 
::  Οροι χρήσης  ::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::