Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Αναλύσεις - Ανάλυση Θνησιμότητας - Ανάλυση θνησιμότητας γυναικών
Επιλογή δεδομένων Επιλογή δεδομένων
Ετος : Χωρικό επίπεδο : Νομός :

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::