Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Φυσική κινήση

51. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1971
52. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1972
53. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1973
54. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1974
55. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1975
56. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1976
57. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1977
58. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1978
59. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1979
60. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1980
61. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1981
62. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1982
63. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1983
64. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1984
65. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1985
66. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1986
67. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1987
68. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1988
69. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος Έτους 1989
70. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1990
71. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1991
72. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος, έτους 1993
73. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1994
74. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1995
75. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1996


Προηγούμενη λίστα 1 2 3 4 Επόμενη λίστα

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::