Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Φυσική κινήση

26. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1934 Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1935
27. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1934 Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1935
28. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1935 Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1936
29. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1935 Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1936
30. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1936 Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1937
31. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1936
32. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1937 Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1938
33. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1937
34. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1938 Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1939
35. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1938
36. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος κατά το έτος 1956
37. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος κατά το έτος 1957
38. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1958
39. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος κατά το έτος 1959
40. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1960
41. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος κατά το έτος 1961
42. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1962
43. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1963
44. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1964
45. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1965
46. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1966
47. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1967
48. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1968
49. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1969
50. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1970


Προηγούμενη λίστα 1 2 3 4 Επόμενη λίστα

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::