Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Φυσική κινήση

76. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1997
77. Φυσική κίνηση του πληθυσμού της Ελλάδος 2004
78. Πληθυσμός 1879: Στατιστική της Ελλάδος
79. Απαρίθμησις των κατοίκων των νέων επαρχιών της Ελλάδος του έτους 1913


Προηγούμενη λίστα 1 2 3 4

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::