Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Φυσική κινήση

1. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1921
2. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1921
3. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1922
4. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1922
5. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1923
6. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1923
7. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1924
8. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1924
9. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1925
10. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1925
11. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1926
12. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1926
13. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1927
14. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1927
15. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1928 Γάμοι - Γεννήσεις - Θάνατοι
16. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1928
17. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1929
18. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1930
19. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1930
20. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1931 Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1932
21. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1931
22. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1932 Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1933
23. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1932 Μεθ' οριστικών δεδομένων δια το έτος 1933
24. Στατιστική της κινήσεως του πληθυσμού κατά το έτος 1933 Μετά προσωρινών δεδομένων δια το έτος 1934
25. Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1933 Μεθ' οριστικών δεδομένων δια το έτος 1934


1 2 3 4 Επόμενη λίστα

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::