Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Χάρτες

1 Οικονομικός και κοινωνικός άτλας της Ελλάδος (1964)
2 Βιομηχανικός άτλας της Ελλάδος (1966)
3 Άτλας των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος (Τόμος 1)
4 Άτλας των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος (Τόμος 2)
5 Άτλας της Ελλάδος (1965)
6 Άτλας της Ελλάδος (1975) 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::