Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 1947

1 Γενική απογραφή του πληθυσμού της Δωδεκανήσου ενεργηθείσα την 19η Οκτωβρίου 1947 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::