Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 1928

1 Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928, τ. III: Επαγγέλματα, τευχ. Δεύτερο
2 Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928, τ. ΙV: Τόπος γεννήσεως - Θρησκεία και γλώσσα - Υπηκοότητα
3 Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928, τ. III: Επαγγέλματα, τευχ. Πρώτο
4 Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928, τ. ΙΙ: Ηλικία - Οικογενειακή κατάστασις - Παίδευσις
5 Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928
6 Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαϊου 1928,Νόμιμος πληθυσμός, κυρωθείς δια του από 10 Δεκεμβρίου 1928 διατάγματος
7 Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαϊου 1928, Πραγματικός πληθυσμός κυρωθείς δια του από 23 Νοεμβρίου 1928 διατάγματος 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::