Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 1923

1 Απογραφή προσφύγων ενεργηθείσα κατ΄Απρίλιον 1923, Αριθμός προσφύγων κυρωθείς δια του από 18 Οκτωβρίου 1923 Β. διατάγματος 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::