Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 1913

1 Απαρίθμησις των κατοίκων των νέων επαρχιών της Ελλάδος του έτους 1913 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::