Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 1889

1 Πληθυσμός απογραφή της 15-16 Απριλίου 1889: Στατιστική της Ελλάδος 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::