Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 1881

1 Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απογραφή του 1881 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::