Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Γεγονότα - Γάμοι - Διαθεσιμότητα δεδομένων
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα γαμηλιότητας ανά διοικητικό (χωρικό) επίπεδο που είναι καταχωρημένα στη βάση μας. Τα δεδομένα, δείκτες και αναλύσεις διατίθενται πάντοτε σε πενταετείς ηλικιακές ομάδες.
Στους γάμους (συνολο, πρώτοι) δεν περιλαμβάνονται οι γάμοι μονίμων κατοίκων εξωτερικού. 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::