Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Καλωσόρισμα

σας καλωσορίζουμε στον δικτυακκό τόπο e-Demography.gr που είναι ένα έργο που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 περισσότερα...

Το Έργο

Κεντρικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη της δημογραφικής έρευνας αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Βασικοί άξονες του έργου είναι αφενός μεν η οργάνωση της διαθέσιμης δημογραφικής πληροφορίας στην χώρα μας και ο συσχετισμός της με τον γεωγραφικό χώρο, αφετέρου δε η ανάλυσή της και η διάχυσή αδρών δεδομένων και δεικτών μέσω του διαδικτύου.
 περισσότερα...

Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ), στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε και το παρόν ερευνητικό έργο, δημιουργήθηκε το 1998 και εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Δημογραφίας – Αστικής Κοινωνιολογίας και Μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας.
 περισσότερα...


Για τις απογραφές

Ως απογραφή πληθυσμού ορίζεται το σύνολο των διοικητικών ενεργειών και χειρισμών που έχουν ως σκοπό τη συγκέντρωση στατιστικών πληροφοριών αναφορικά με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά (δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, οικιστικά) του πληθυσμού ενός γεωγραφικού χώρου σε δεδομένο χρόνο.
 περισσότερα...

Για τις εκτιμήσεις

Η ΕΣΥΕ δίδει ετησίως εκτιμήσεις για τον πληθυσμό στην αρχή και την μέση κάθε ημερολογιακού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές γίνονται αφενός με βάση τα δεδομένα της τελευταίας κάθε φορά απογραφής πληθυσμού και τα στοιχεία της φυσικής κίνησης ετησίως (γεννήσεις και θανάτους ανά φύλο και ηλικία), αφετέρου δε υποθέσεων για το μεταναστευτικό ισοζύγιο ανά φύλο και ηλικία.
 περισσότερα...

Για την τεχνολογία SVG

Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο του έργου γίνεται εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας SVG για την παρουσίαση γραφικών παραστάσεων και χαρτών. Τα αρχικά SVG προέρχονται από τις λέξεις Scalar Vector Graphics. Είναι μία ειδική γλώσσα για προγραμματισμό 2-διάστατων γραφικών βασισμένη στα διανυσματικά σχήματα, κείμενο κλπ. H SVG βασίζεται στη μορφή αρχείων XML και είναι ιδανική για την παρουσίαση γραφικών καθοριζόμενων από δεδομένα (data-driven graphics).
 περισσότερα...

Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (Ε.Δ.Κ.Α) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δημιούργησε από το 2008 μια περιοδική σειρά, τα «Δημογραφικά Νέα», με στόχο την ενημέρωση σε θέματα που άπτονται των δημογραφικών - πληθυσμιακών εξελίξεων της χώρας μας.
Τα «Δημογραφικά Νέα» είναι σε ψηφιακή μορφή (PDF) και διανέμονται δωρεάν. Μπορείτε να τα βρείτε ανά τεύχος στη σελίδα "Νέα", ή εδώ όλα μαζί για να τα κατεβάσετε σε ως ένα αρχείο zip.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
Κατεβάστε όλα τα τεύχη


Το σύνολο των πρωτογενών δεδομένων που περιέχονται στην δημιουργηθείσα βάση προέρχεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Τα δεδομένα αυτά (απογραφές, εκτιμώμενοι πληθυσμοί και φυσική κίνηση του πληθυσμού) είτε εισήχθησαν στην βάση μας από τα δημοσιεύματα της υπηρεσίας αυτής (ιδιαίτερα δε τα αναφερόμενα στην προ του 1991 περίοδο) είτε διετέθησαν από την ΕΛΣΤΑΤ σε ψηφιακή μορφή (δωρεάν ή επ’ αμοιβή). Είναι προφανές ότι η υλοποίηση του παρόντος έργου θα ήταν ανέφικτη χωρίς την βοήθεια της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής την οποία και ευχαριστούμε θερμά.


Είσοδος μελών
E-mail:
Λέξη κλειδί:
Ξεχάσατε τα στοιχεία εισόδου;
Δεν είστε μέλος; Γίνετε τώρα
Νέα
Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 40, 2020 - Η θνησιμότητα από τον Covid-19 στην Ελλάδα και στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες...
Περισσότερα...
Δημογραφία των Βαλκανίων Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Τα συνολικά δημογραφικά δεδομένα που διαθέτει το ΕΔΚΑ
Αν δεν μπορείτε να δείτε τις γραφικές παραστάσεις και τους χάρτες που προβάλλονται σε πολλές σελίδες του δικτυακού μας τόπου θα πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το plug-in 'SVG viewer' από τον δικτυακό τόπο της Adobe.
Περισότερα για το SVG
Ελέγξτε αν έχετε το SVG
Οδηγίες εγκατάστασης
Σελίδα για λήψη του SVG::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::